Начало I  Балетна школа "На балет с Радост!" I  За БАЛЕТА I  Галерия  I  Контакт      БГ   / EN
Точки на залата.

Точките в залата служат за точна и правилна координация при изпълнението на движенията и са 8 = 4 стени + 4 ъгли.
Стените са нечетните, ъглите четните. Определят се спрямо публика-сцена, като отправна точка.
Публиката винаги е точка номер 1 от дясно на публиката веднага ъгълът е точка 2, от ляво ъгълът е точка 8.


Партньори: www.balet.bg   www.dance.bg   www.motoracing.bg   www.hondaracing.bg